Vi investerer i innovatørar på Vestlandet

Peak Venture er eit investeringsfond og investornettverk som investerer i og støttar tidlegfase vekstselskap på Vestlandet. Vi ser etter selskap med dyktige folk og berekraftige løysningar med stort vekstpotensial.

Kapital i fondet kjem frå erfarne gründerar og investorar. Vi er engasjerte eigarar og bidrar med kapital, råd og nettverk for vekst og verdiskaping.

Peak Venture er del av coworkingmiljøet Peak: www.peakspace.no

Peak Venture - Evoy
Peak Venture - moovin
Thomas Berge

Thomas Berge
Dagleg leiar

Peak Venture

og Vestind

Hugo Mølmesdal

Hugo Mølmesdal
Styreleiar

Dagleg leiar Invite

og investor

Roger Flølo

Roger Flølo
Styremedlem

Dagleg leiar nLink

Anne Mette Hjelle

Anne Mette Hjelle
Styremedlem

Dagleg leiar Ymsir

og investor

Halvor Gregusson

Halvor Gregusson
Styremedlem

Gründer Rocketfarm

FJORD INVEST SÅKORN
Investeringsfond

EDGEIR AKSNES
Gründer Tibber

HUGO MØLMESDAL
Gründer og investor

HALVOR GREGUSSON
Gründer Rocketfarm

ANNE METTE HJELLE
Gründer og investor

ERIK OSLAND
Investor

JOHN HELGE LUNDE
Investor

PÅL ANDERS KÅRSTAD
Gründer

ROGER FLØLO
Investor

LOCALHOST
IT selskap

NJÅL WILBERG
Gründer Beat

ARILD BØDAL
Gründer og investor

THOMAS BERGE
Investor

DAG SOLHEIM
Investor

ANDERS T SUNDE
Investor

FJORDVEKST
Investeringsfond

BJARNE LANGETEIG
Gründer og investor

ANDRE AARØEN
Investor

ARILD NYBØ
Gründer og investor

ODD KAARE NØSTDAL
Investor

PREBEN MOEN
Investor

FRANK HJELMELAND
Investor

LAILA VILNES HELGHEIM
Investor

ALLAN MADSEN
Gründer

EGIL SKILBREI
Investor

AUD INGRID ESPELAND
Investor

ENIVEST
Bredbåndsselskap

FJORD INVEST MANAGEMENT
Investeringsselskap

NANDOR HELGHEIM
Investor

JANNICKE ALLERS
Investor

FJORD INVEST SÅKORN
Investeringsfond

EDGEIR AKSNES
Gründer Tibber

HUGO MØLMESDAL
Gründer og investor

HALVOR GREGUSSON
Gründer Rocketfarm

ANNE METTE HJELLE
Gründer og investor

ERIK OSLAND
Investor

JOHN HELGE LUNDE
Investor

PÅL ANDERS KÅRSTAD
Gründer

ROGER FLØLO
Investor

IDA BERQVAM
Investor

NJÅL WILBERG
Gründer Beat

ARILD BØDAL
Gründer og investor

THOMAS BERGE
Investor

DAG SOLHEIM
Investor

ANDERS T SUNDE
Investor

FJORDVEKST
Investeringsfond

BJARNE LANGETEIG
Gründer og investor

ANDRE AARØEN
Investor

ARILD NYBØ
Gründer og investor

ODD KAARE NØSTDAL
Investor

PREBEN MOEN
Investor

FRANK HJELMELAND
Investor

LAILA VILNES HELGHEIM
Investor

ALLAN MADSEN
Gründer

EGIL SKILBREI
Investor

AUD INGRID ESPELAND
Investor

KJARTAN AA BERGE
Investor

FJORD INVEST MANAGEMENT
Investeringsselskap

NANDOR HELGHEIM
Investor

JANNICKE ALLERS
Investor

ENIVEST
Breibandselskap

LOCALHOST
IT selskap

Peak Venture
Peak Sunnfjord, Førde